Vad Länsstyrelsen egentligen sade

På Fria Vindar bjuds vi nu på samrådssvar om den planerade vindkraftsparken på Holmöarna. Här en provkarta med populära felaktigheter och överdrifter som tycks hämtade direkt från deras propagandaskafferi:
… ödeläggas, Holmön mekaniseras, spekulation, fågellivet slås ut, olåten, ödesdigra konsekvenser, fisken lämnar kustnära områden, kaos, iskast, fasta jobb av betydelse skapas inte, kränkande, döda Holmön, grov infrastruktur, söndergrävt landskap, buller, blixtljus, fågeldöd, bullermatta, omfattande avverkningar, skogen blåser omkull, gynnar inte färjan, industrimiljöer eller stadsmiljöer med larmande ljud och ljusintryck. …
Om detta har vi på vår sida skrivit mycket och förklarat. Läs gärna de olika artiklarna i högerspalten!

Men så står där plötsligt ett citat som sägs komma från Länsstyrelsens (Lst) tidigare jurist Percy Johansson:
Föregångaren, Slitevind, satte i sin propaganda ett likhetstecken mellan ”att utveckla Holmön” och ”att vara för en vindkraftsetablering”. Denna semantiska förvirring fortsatte då bolaget började betala ut reda pengar till markägare för deras namnteckningar, ett förfarande som fick Länsstyrelsen att reagera. Dåvarande juristen vid miljöavdelningen, Percy Gustafsson, meddelade Slitevind i ett brev det otillständiga i att locka med pengar innan myndigheterna kunnat ta ställning till om det överhuvudtaget var lämpligt med vindkraftsverk på Holmöarna och var i så fall enskilda aggregat skulle placeras.
Är det möjligt att Lst verkligen sagt och menat detta?
Svar finner vi i det meddelande som mycket riktigt skickats – så långt är det rätt – från Lst den 2010-04-22 till de bägge bolagen Slitevind och Holmövind. I detta meddelande (eller är det något annat meddelande från Lst som åsyftas) påpekar Lst att vindkraftverk inte ska placeras inom naturreservatet. Istället bör man planera för ett ”avgränsat projekt utanför naturreservatet”.
20100422-Lst-Meddelande-1
20100422-Lst-Meddelande-2
Inom parentes kan det bantade projekt som Gröna Holmön AB nu beskriver med 19 st verk istället för som mest ett 60-tal verk betraktas just som ett avgränsat projekt.
Vidare säger Lst att ”Valet av lokalisering ska inte primärt utgå ifrån eventuella markägaröverenskommelser”. Vilket närmast är en självklarhet eftersom prövningen av projektet sker enligt Miljöbalkens bestämmelser.
Däremot står det naturligtvis projektören fritt att erbjuda intresserade markägare förskott på den ersättning som verken kommer att generera när de tas i drift.
I meddelandet från Lst nämns överhuvudtaget inget om pengar.
Så vad har vi då? Jo, ett meddelande från Lst om att vindkraftverk inte ska placeras inom naturreservatet utan hellre planeras inom ett avgänsat område utanför detta. Precis som nu sker!
Visst är det bekvämt men fult av Fria Vindar att trots de spelregler som Länsstyrelsen anvisat på uppdrag av riksdag och regering, föra en hetskampanj med personangrepp som främsta verktyg mot projektet, för att försöka stoppa en rättvis prövningen av det. Ett projekt som väldigt många stöder och hoppas på för Holmöns framtid.
Men att hålla sig till de demokratiska spelreglerna verkar inte vara Fria Vindars paradgren!
Sven Nordblad

Comments are closed.