Jul- och Nyårshälsning från Gröna Holmön AB


Gröna Holmön AB sänder en Jul- och Nyårshälsning till alla positiva krafter som på olika sätt skapar förutsättningar för Holmön att överleva och utvecklas i framtiden. Gröna Holmön AB arbetar för att dra vårt strå till stacken och kommer att lämna in en tillståndsansökan inom en snar framtid. Berörda markägare kommer att få mer detaljerad information i början av 2015.
Varma Jul- och Nyårshälsningar
Gröna Holmön AB
 

Comments are closed.