Vi summerar vindkraften i Europa 2014

Vindkraften i Skottland gav 98 procent av hushållens el 2014. Och Skottland planerar att år 2020 producera lika mycket förnybar el som landet själv använder.
20091101-Soere-Siemens-150


The Siemens npower renewables wind farm at Farr Scotland (approximately 20km south of Inverness) is comprised of 40 x SWT-2.3-82 wind turbines. Installed in 2006, Farr Wind farm has a 92 MW capacity.
 

WWF i Skottland har gjort en analys av vindkraften 2014. Bästa månaderna var december (nog med el för att förse 164 procent av hushållen) och februari (163 procent). Sämsta månaderna var juni (37 procent) och september (41 procent).
Men det är inte bara Skottland som rapporterar rekordresultat för vindkraften 2014.
Drygt 39 procent av elförbrukningen i Danmark under 2014 täcktes av landets vindkraftverk
2014 var ett rekordår vad gäller den förnybara energiproduktionen i Danmark. Av all den el som förbrukades kom drygt 39 procent från landets vindkraftverk, det rapporterar DR. Bästa månaden var januari då så mycket som 61,7 procent kom från vindkraften.
Danmark har som mål till år 2020 att 50 procent av all elanvändning då ska komma från vindkraft, och landets klimat- och energiminister, Rasmus Helveg Petersen (Radikale Venstre), är optimistisk. Han säger till DR:
– Vi når helt sikkert 2020-målene. Vi sætter en enestående verdensrekord.
Tyskland
De förnybara energislagen stod för 25,8 procent av den tyska elproduktionen under förra året. Störst var vindkraften, följt av bioenergi, solceller och vattenkraft.
Därmed gick de förnybara energislagen om brunkol, som stod för 25,6 procent. Övriga energislag i den tyska elmixen var stenkol (18 procent), kärnkraft (15,9 procent), gas (9,6 procent), olja (0,8 procent) och kategorin övriga (4,8 procent).
Storbritannien
Den årliga produktionen av Storbritanniens vindkraft på elsektorn ökade med 15 procent förra året. Vindkraftsproduktionen stod för 9,3 procent av den brittiska elförsörjningen 2014, jämfört med 7,8 procent under 2013.
Storbritanniens vindkraft genererade 28,1 terawattimmar el under 2014, en ökning från 24,5 terawattimmar 2013, enligt en oberoende analys av National Grids siffror, på uppdrag av vindhandelsorganet RenewableUK.
December månad var en rekordmånad, med 14 procent av Storbritanniens el producerad av vindkraft, vilket slår siffrorna rekordet på 13 procent från året tidigare.
Sverige
Den svenska vindkraftsproduktionen ökar planenligt kraftigt och bland annat tack vare denna är elpriset just nu rekordlågt. Sverige tillsammans med Norge och Danmark kan också hjälpa Finland genom en elexport av 2.000-3.000 MW som saknas genom det många år försenade och kraftigt fördyrade bygget av det finska kärnkraftverket Olkiluoto 3 och en förhållandevis låg utbyggnad av förnybara energikällor.
2015-v1-Vrapp-Vindkraft
Hur uppfattar vi vindkraftverk
Ju äldre du är desto större är sannolikheten för att du tycker att vindkraftverk förfular landskapsbilden, enligt tysk forskning [1] [2].
Stefan Wolf, professor vid Hochschule Ostwestfalen-Lippe, har av genom att följa försökspersoners ögonrörelser utvärderat hur de upplever landskapsbilder. Samtidigt har deltagarna fått svara på frågor.
– Vi har fastställt att yngre personer som ser en bergrygg utan vindkraftverk tycker att något saknas. De förväntar sig att där ska finnas en vindkraftpark, säger Wolf till Energieargentur NRW.
Personer som är runt 40 och yngre ser vindkraftverk som ett naturligt inslag i landskapet, medan äldre blir störda, enligt resultaten.
Wolf har också undersökt om stora vindkraftverk är mer störande än små. Det visade sig att de stora, genom att rotorbladen rör sig långsammare, till och med upplevdes ha en lugnande effekt.
Kritiken mot det finska kärnkraftsprojektet vid Pyhäjoki i Bottenviken ökar
I en artikel på Fria Vindar kritiserar Gunnar Fredriksson i ett skarpt inlägg den planerade satsningen på ny kärnkraft i Holmöns omedelbara närhet i Pyhäjoki som han beskriver som:
… finnarnas egoistiska plan och som kommer att fördriva all strömming, siklöja, lax etc från vattnen i Bottenviken
Tyvärr ser Gunnar Fredriksson numera inte fördelarna för Holmön med vindkraft som hjälp för ön att överleva och som ersättning för kärnkraft. Nu handlar det inte längre bara om att lägga Holmön i malpåse utan hela Sveriges energiförsörjning när varken vind- eller kärnkraft är alternativ. Men vi hoppas att han återtar sin tidigare uppfattning som han gav uttryck för i en kommentar i VK år 2011 och som lyder som följer:
Holmön är inte bara en ö, den är mycket mera. Under mina många levnadsår, från födseln på ön till långt gången ålder, begriper jag att Holmön nu behöver ”hjälp” och vindkraften är en sån. Eljest – Åke Sandström – dör den genom åren uppodlade kulturen, de många bevisen på vad holmöborna uträttat i gången tid fram till nu.
Därför säg ett obetingat ja till vindkraften för Holmöns överlevnad. Allt annat är en tragedi.
Gunnar Fredriksson Emanuelstorp

Vi på Holmöns Framtid kan inte annat än instämma i Gunnars framsynta ord från 2011!
Sven Nordblad

Comments are closed.