Över gränsen

DSC_0039Ängesön/SN

 
Sidan Fria Vindar motarbetar vindbruk på Holmöarna. De har ett öppet kommentarsfält där man säger sig jobba aktivt med att stävja personangrepp. Vi brukar då och då granska sidan och har många gånger påtalat att detta inte stämmer, till exempel här 2014-09-27. Att sakligt diskutera vindkraftens för och emot på Holmön är nödvändigt. Men att som Fria Vindar ägna så mycket kraft åt personangrepp och smutskastning förstör för Holmön nu och i framtiden.
Vid ett besök på sidan häromsistens fanns bland kommentarerna till artikeln 2015-01-16 en som berörde mig personligen (signaturen ”Rotorn”) särskilt illa. Den var rent kränkande och så långt över anständighetens gräns att jag tvekar att publicera den:
20150108-2013-FV-1
Givetvis kontaktade jag omedelbart den ansvarige för sidan Torbjörn Eriksson per mail. Men ändå låg den kränkande kommentaren kvar i över ett dygn innan den till slut togs bort. Läst av alla som besökt sidan. Inte ursäktad. Varken den interna granskningen på sidan eller den utlovade möjligheten att anmäla personangrepp har alltså visat sig fungera som den borde.
För den omdömeslösa person som lagt kommentaren – givetvis anonymt – kan jag berätta att min mor verkligen var en stor Holmövän. Men född och uppvuxen på ön kände hon också villkoren som gällde där. Då som nu måste man hitta möjligheter till utkomst och överlevnad och vindkraften skulle innebära just detta idag. Hennes föräldrar tvingades däremot utvandra till USA som så många andra men kunde återvända efter några år. De som nu romantiserar den gamla tiden tycks mer inriktade på att konfiskera hela ön – trots den mycket tydiga skrivningen i reservatsbeslutet att en bofast befolkning ska behållas – och begära att andra ska rädda den genom bidrag. Istället för att ge Holmön möjlighet att bidra till sin egen försörjning. För övrigt var hon emot kärnkraft, i synnerhet efter de radioaktiva nerfall som ön drabbades av efter Tjernobylkatastrofen.
Så här berättar en farbror till min mor om livet på Holmön 1908 i ett brev till USA då Holmön hade egen poststämpel. Innan även han utvandrade men 1917 omkom i en hissolycka under arbete i New York. Och tydligen var Holmön inte ”orört” på den tiden som nu hävdas av dem som inte känner öns historia. Skog avverkades och betestrycket både på Holmön och Ängesön var omfattande:
1908-Amerikabrev
I dag måste vi vara hemma för det rägnar så förfärligt.
Det var sex veckors tid som det aldrig föll något rägn
men nu har det blifvit ombyte.
Vi har fått bra med gräs i sommar ock bra med korn på
det vi hade satt, men med potatis så blir det nog dåligt.
Vi hafva nu slutat med strömmings fisket för den här
sommaren, ock det har ej lyckats nå bra. Vi hafva fått
omkring en 6 tunnor på den tid vi hafva arbetat med
det. Vi hafva rodt omkring en 6 veckor så det är ej nå
lång tid vi har arbetat med det.
K Säfvenberg har stämplat en två tusen femhundra träd,
ock om han får sälja det, som han nog får, så har jag
lofvat at hjälpa honom ock hugga det. Så vi får nog
knoga rätt bra i vinter innan vi får huggit så många
träd. Men det tycker jag skall bli roligt blott man får
hafva hälsan.

De invändningar som idag framförs mot vindbruk på Holmön känns småaktiga när man jämför förhållandena då och nu.
Det kan också vara värt att fundera en stund över varför den anonyma kommentatorn så självklart utgår ifrån att de gamla Holmöborna var framstegsfientliga. Tvärtom var det nödvändigt för dem att pröva olika möjligheter till utveckling. Eller för att ta ett exempel från morfars tid i USA där han samtidigt som han arbetade utvecklade och patenterade en sinnrik låsmekanism. Likaväl som att Holmön så småningom elektrifierades visar detta prov på uppfinningsrikedom och nytänkande:
19071008-Pat-US867626-0-1280-f23
____________________________
 
Fler exempel (2)
Är kanske det exempel på anonyma kränkande personangrepp som jag berättat om unikt? Nej, tyvärr inte. I kommentarerna till samma artikel på Fria Vindar hittar vi t.ex dessa inlägg som – givetvis anonymnt – ifrågasätter Holmöns markägare men alldeles särskilt en lätt identifierbar Holmöbos yrkesheder och arbetsmoral:
20150122-2118-FV-Kurt-E
20150122-2217-FV-Kurt-E
20150123-1132-FV-Kurt-E
Påståendet – dessutom upprepat tidigare och bemött – om ett förvrängt bildperspektiv är felaktigt eftersom kommentatorn inte förstått skillnaden mellan digitalfoto när det görs med en sensor som är mindre än det klassiska negativformatet 24×36 mm. Jmf denna referens [1].
En annan sak – bildmontagen baseras på exakta gps-data både var bilden är tagen och var verken ska stå. De program som används för att framställa montagen räknar sedan ut objektshöjden i bilden utifrån givna parametrar som koordinater, kameramodell och brännvidd.
Trots att påståendet är tillbakavisat bryr sig Fria Vindar och kommentatorn varken om att rätta sig eller be om ursäkt för de felaktiga påståendena.
Att sedan vindkraftsprojektet redan innan det startar inneburit arbetstillfällen på Holmön är positivt och inte negativt men naturligtvis svårt att smälta.
Liksom det borde vara svårt för Fria Vindar att smälta att när man genom påtryckningar lyckades stoppa det tidigare vindkraftsbolaget Slitevinds sponsring av Holmöns Visfestival gjorde man detta trots att arrangören beskrivit vindbruk som positivt för Holmöns utveckling i en artikel i tidningen VK:
20111024-VK-Visfestivalen
____________________________
 
Fler exempel (3)
Gunnar Fredriksson som engagerat sig flitigt i debatten om vindbruk på Holmöarna påstår sig i ett inlägg 2015-02-08 på Fria Vindar närmast vara utsatt för ärekränkning. Detta efter att Sven Karlsson från Holmön i en kommentar nämnt att Gunnar kalavverkat och sålt mark på Holmön för egen ekonomisk vinning, vilket heller inte i sak förnekas. Kommentaren måste anses relevant då Gunnar själv vid ett flertal tillfällen fört in diskussionen på ekonomiska incitament. Så här skriver Gunnar vidare:
I mitt inlägg, nu eller tidigare, efterlyste jag en balanserad debatt som tyvärr mynnar i obalanserade yttranden.
Givetvis kan vi alla instämma i dessa ord. En balanserad debatt om vindbruk på Holmön som medel för öns överlevnad måste förstås föras.
Dock, när man läser de yttranden som fällts av Gunnar själv i debatten, kan man inte annat än förundras. Här några citat som han menar ska beskriva vindkraftsprojektet och de som stöder det:
Egoism, infam, ödeläggas, skövling, ohemul, spekulation, dödsfälla, lurade, inhösta pengar, så talar kapitalet, fanatiker, vanvett utan like och avslutningsvis snorungar.
Som den författare Gunnar Fredriksson är, med känsla för ordens valörer, borde han inse att sådana ideligen utslungade påståenden måste uppfattas som ytterligt kränkande och självklart kan resultera i ett svar.
Att när en replik då till slut kommer – med ett ordval som inte kan jämföras med Gunnars och från en person som under 1 års tid ständigt provocerats av givetvis anonyma kommentarer och beskyllningar på den sida där Gunnar ändå frivilligt väljer att publicera sig – anse sig orättvist behandlad, är mycket svårt att ta på allvar.
____________________________
 
Energinyheter
Till sist några nyheter om Sveriges framtida energiförsörjning som sannolikt innebär en succesiv avveckling av kärnkraften och en ökad satsning på förnybara energikällor:
Totalstopp hos Vattenfall för ny kärnkraft
Stopp för kärnkraft ger SSM personalproblem
Mer förnybar el och bättre utlandsförbindelser pressar elpriset
Regeringen accelerar utbyggnaden av förnybar energi
Goda nyheter för vindbruk på Holmön alltså!

Sven Nordblad

Comments are closed.