Samrådssvar


Min bakgrund:
Född i ovanstående hus på Holmön liksom min far och hans 5 syskon. Vi är alla 7 födda i huset som fortfarande finns i vår ägo för boende på Holmön, min älskade Hembygd.
– Uppvuxen på ön.
– Gått i skola på ön.
– Bofast på ön, liksom mina förfäder generationer bakåt.
Med ledning av ovanstående anser jag mig vara expert på boendet och utvecklingen på Holmön.
Till vardags arbetar jag på sjukhus och har en naturvetenskaplig utbildning.
Jag har inga ekonomiska intressen vad gäller utvecklande av förnyelsebar/grön energi på Holmön.
Min synpunkt:
Jag är utomordentligt positivt inställd till nytt företagande på Holmön.
Jag välkomnar förnyelsebar energi såsom Vind, Våg och Solkraft.
Jag välkomnar utbyggnad av vägar, restauranger, Holmö affären, färjetrafiken, kyrkans fortlevnad, Postens fortlevnad
Jag har besökt många öar. De senaste jag besökte var Åland, Teneriffa och La Gomera. Där satsar de på fullskalig utbyggnad av förnyelsebar energi, vilket ligger i tiden.
Utbyggnad av förnyelsebara energikällor såsom vind, våg och solkraft på Holmön, torde också ge skjuts åt närliggande orter.
Dvs en ökning av företagande i Sävar/Umeåregionen med ökat antal hotellnätter, ökad försäljning i olika specialist affärer, ökad omsättning hos småföretagare och olika underleverantörer.
/ Med vänliga hälsningar /
Carina Krisandersson Åkerström
Sälstensgränd 43 Härnösand / Berguddsvägen 7 Holmön

Comments are closed.