Vattenfall fortsätter omställningen mot förnybar energi

Vattenfall fortsätter att ställa om sin elproduktion mot förnybar energi. Och särskilt vindkraft! Tvärtemot vad somliga anser.
20150206-VN-Vattenfall-satsar-pa-fornybar-energi
Källa: Vindkraftsnyheter.se
Vattenfall satsar stort på vindkraft inte bara i Sverige utan också t.ex i Storbritannien, Danmark, Tyskland och Skottland.
Vattenfall hade i slutet av 2014 1.000 vindkraftverk varav 160 i Sverige. Utlandssatsningarna är alltså hittills 6 ggr så stora som i Sverige. Av den enkla anledningen att man får bättre betalt för elströmmen utomlands. Detta är också en av anledningarna till att man inte kan förbjuda utländska investeringar i vindkraft i Sverige som några anser att man borde göra.
20150208-Vattenfall-1000-vverk
I Vattenfalls investeringsplan för 2015-2016 kommer förnybar energi och främst vindkraft på första plats när det gäller tillväxtinvesteringarna eller närmare bestämt 82%:
2015-2016-Vattenfall-Investeringsplan
Idag är också en bra dag för den Nordiska vindkraften. Sammanlagt är produktionen (9939 MW) nämligen betydligt större än för kärnkraften (8996 MW). Inte för första gången och inte varje dag men ändå värt att notera.
Detta innebar också nytt rekord för Sveriges vindkraftsproduktion!
20150207-2217-SVK-Elproduktion-Norden
Med en årsproduktion enbart i Sverige på runt 12 TWh innebär vindkraften naturligtvis lägre elpriser för den vanlige elkonsumenten och särskilt för den elintensiva industrin som inte betalar för elcertifikat som normalt kostar 1-2 öre/kWh för vindkraften.
För infasning av förnybar energi i det svenska elförsörjningssystemet kan man läsa t.ex denna artikel av Göran Burén:
Sol, vind och vatten
Låt oss hoppas att vindkraft snart kommer att byggas även på Holmöarna! Vilket naturligtvis innebär möjligheter inte bara för Holmön utan också för regionen i stort och Umeå Kommun!
Sven Nordblad

Comments are closed.