Röda Fjädern på Holmön 1969

001-Hyland-TV-program-0 001-Hyland-TV-program-5

Lennart Hyland och Allan Schulman besöker Holmön den 25 juli 1969 [Västerbotten sid 16] med anledning av att Holmön – då Sveriges minsta kommun – vann Röda Fjädern-insamlingen. Sveriges Radio anländer med helikopter och programmet sänds i färg-TV vilket är unikt eftersom officiella färgsändningar i Sverige startade först 1970. Bilderna är avfotograferade från en tidig färg-TV mottagare.
Röda Fjädern är en symbol som Lions har använt sig av vid större insamlingskampanjer. Den som kom med idén om att en röd liten fjäder skulle säljas till förmån för olika välgörande ändamål som Lions ställde sig bakom var den kände programledaren Lennart Hyland, tillika medlem i Lions. Lennart Hyland var också dragplåster åt den första Röda Fjädern insamlingen 1965 som då inbringade en rekordsumma av 13 miljoner kronor. Summan nåddes tack vare att man tog kampanjen till TV, vilket var ett nytt tillvägagångssätt på den tiden.
TV-teamet övernattade i Prästgården och det berättas på byn att där hölls ett ordentligt kalas på kvällen.

001-Hyland-TV-program-1 001-Hyland-TV-program-2

Här syns Hyland intervjuva Rune Lundberg på bilden till vänster. På bilden till höger syns Hilding Krisandersson, Algot Holmgren och Hyland. Våra läsare gissar på Karl-August Holmgren till höger, känd för sina gula kepsar med bokstaven ”V” som står för ”Vägförbättringar”.

001-Hyland-TV-program-3 001-Hyland-TV-program-7

Fler bekanta från Byviken med Ragnar Fredriksson till vänster språkandes med Oskar Pettersson, men vem kan mannen till höger vara? En bild från Panget

001-Hyland-TV-program-8 001-Hyland-TV-program-6

Bröllop i Kyrkan och fiskeläget i Gäddbäck

001-Hyland-TV-program-9 001-Hyland-TV-program-4

Dags för hemfärd med helikoptern med bild över Byviken.
_______________________
1969-Roda-fjadern-Holmon-2
Uppdatering 2015-06-14
_______________________
År 1969 hade Holmön fortfarande ca 177 bofasta invånare.
20140925-Samrad-Holmon-Befolkningsutv
Nu är siffran nere i ungefär 30 tappra själar som bor året runt på Holmön.
Sven Nordblad
_____________
Klicka på Read more för nya läsartips …


En insändare i Allehanda.se rapporterar 2015-03-09 om de närmast hysteriska stämningarna på ett vindkraftsmöte i Ramsele. Tongångarna känns igen från debatten om vindbruk på Holmön och diskussionen om turism har vi också fört på vår sida:
20150309-Allehanda-insandare-Ramsele
Anton Steen från Svensk Vindenergi reder ut missuppfattningarna om vindbruk, iskast och allemansrätten också i Allehanda.se den 2015-03-10:
20150310-Allehanda-Anton-Steen-allemansr
________________________
Sedan gäller det att alltid minnas att på Holmön planeras ett tänd/släck-system för hindersbelysningen, att verken kan ställas ner i lågljudsläge vid extrema situationer, att förhärskande vindriktning på Holmön driver ljudet bort från bebyggelsen och att skuggor inte kommer att vara ett problem eftersom verken ligger öster om bebyggelsen. Samt sist men inte minst stöder 60 familjer från Holmön – en klar majoritet – vindbruksprojektet samt de flesta mantalsskrivna och många fritidsboende!
________________________
Sveriges arbete med klimatanpassning är något som behöver samordnas bättre och bedrivas mer långsiktigt. Det fastställer SMHI i en ny rapport som nu utkommer på uppdrag åt regeringen.
Sverige står inför en klimatförändring som vi kommer behöva anpassa oss till. Bland annat kan översvämningar, skred och värmeböljor bli allt vanligare i framtiden. SMHI har arbetat på uppdrag åt regeringen med att ta fram underlag för hur Sverige ska kunna klimatanpassas och hur detta ska samordnas och drivas. Rapporten som släpps nu i mars, Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat, visar på ett stort behov av fortsatt klimatanpassningsarbete. Bland annat behövs fortsatt forskning och mer kunskap, liksom tydliggörande vilken instans som ska göra vad och klarläggande av strategier och mål. Även finansieringsfrågorna är en viktig del i rapporten tillsammans med det internationella arbetet. Det som sker utanför Sveriges gränser kan även påverka vad som händer här.
Medeltemperaturen i Sverige förväntas fortsätta att öka. I slutet av detta århundrade kommer den beräknade årsmedeltemperaturen att vara 2-6 °C högre, än under perioden 1961-1990, beroende på vilket scenario som används. Förändringen av temperatur kommer att ske gradvis, samt skilja sig geografiskt, med de högsta temperaturökningarna i norra Sverige. Det kan ses i figur 6, som baseras på medelvärdet från nio regionala klimatscenarier där olika globala klimatmodeller skalats ner för Europa för emissionscenariet RCP 8.5. Detta strålningsdrivningsscenario är vad vi kan förvänta om emissionerna (utsläppen) av växthusgaser fortsätter att öka fram till slutet av detta århundrade.

Frågan vi måste ställa oss är naturligtvis hur detta kommer att påverka naturen på Holmön och vad vi kan göra för att dra vårt strå till stacken för att hejda eller i vart fall minska påverkan!

Comments are closed.