Holmöborna överklagar till Regeringen

20150602-TRV-Indraget-underh-Gaddback
”Viktiga områden för turism är, utöver hela centrala byn, vägen ner till Bergudden och fyren samt vägen söderut genom byn förbi Gäddbäcks fiskeläge ner till bron vid Sörsundet. Dessa områden nås lätt till fots eller med cykel.”
Så beskrivs fiskeläget Gäddbäck i Umeå Kommuns strategier för framtiden.
Men nu har Trafikverket som har underhållsansvaret för vägsträckan ner till fiskeläget och kajen efter många års utredande beslutat att dra in underhållet.
Här en bild från 1960 av fiskeläget Gäddbäck av den kände Västerbottensskildraren Sune Jonsson:
1960-Gaddback-Sune-Jonsson-1
En sökning på fiskeläget i Gäddbäck ger många träffar bl.a den här från Länsstyrelsen i Västerbotten:
20140217-Lst-Dnr-500-1521-2013
Vad menar då remissinstanserna om det indragna underhållet?
Holmöns samfällighets yttrande:
”Fiskeläget har betydelse för kulturmiljön och Länsstyrelsen bör därför göra en utredning om hur området ska utvecklas. Eftersom det finns ett allmänt intresse av att besöka fiskeläget och bryggan så medför ett beslut enligt det aktuella förslaget en olägenhet för bygden. Samfällighetsföreningen avstyrker därför förslaget om indragning”
Länsstyrelsens i Västerbotten yttrande:
”Länsstyrelsen i Västerbottens län har tillstyrkt förslaget om indragning från allmänt underhåll. Bryggan behövs inte för naturreservaten då alternativa platser finns. Ur kulturmiljösynpunkt finns inget som inverkar på indragning från allmänt underhåll.”
Umeå Kommuns yttrande:
”Umeå Kommun anser i yttrande inkommet 2007-01-31 att en allmän brygga kan vara av intresse för båtburna besökare till Holmön bland annat på grund av närheten till naturreservatet. Man menar dock att frågan bör beaktas av naturresursförvaltningen (länsstyrelsen) och att kommunen inte har några invändningar mot en indragning.”
Vägverkets yttrande:
”Bryggan och och anslutningsvägen har idag inget allmänt intresse och bör därför dras in från allmänt underhåll. Om bryggan och anslutningsvägen dras in från allmänt underhåll bör vägansvaret överföras till Holmöns samfällighetsförening som förvaltar en del av övriga enskilda vägar på ön.”
Många säger sig värna om Holmöns unika kulturmiljö och besöksnäring men teori och praktik skiljer sig åt i verkligheten!
Vad händer nu?
Fiskeläget Gäddbäck har stort kulturhistoriskt värde och är viktigt för bygden och som turistmål. Holmöns samfällighetsförening överklagar nu till Regeringen Trafikverkets beslut i ärendet TRV 2010/1997 om indragning av underhåll av vägsträckan 655 till fiskeläget Gäddbäck samt underhållet av kajen.
Sven Nordblad

Comments are closed.