Tips från våra läsare – Sommar i P1

Johan-Rockstrom-580x247
Det finns stora förhoppningar om att globala överenskommelser och gemensamma klimatmål kommer att sättas under 2015. I år träffas nämligen världens alla ledare inte mindre än tre gånger för gemensamma överläggningar.
Och runtom i världen kommer hela tiden nya exempel på städer, länder, företag och enskilda personer som går före i arbetet med förnyelsebara energikällor och ekologiskt hållbara system. Det är inte bara en nödvändighet utan också ekonomiskt fördelaktigt menar Johan Rockström som var med att grunda Stockholm Resilience Centre som är ett internationellt tvärvetenskapligt center i samarbete mellan Stockholms universitet och Kungliga Vetenskapsakademien för forskning kring social-ekologiska system, det vill säga system där människa och natur studeras som en integrerad helhet.
Lyssna på hans sommarprogram i P1 som sändes idag
Efter programmet svarade han på frågor i en chatt med lyssnarna
Läs också vad Rockström anser om Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland

Comments are closed.