Tips från våra läsare om havsörnsdebatt

I tidningen Örnsköldsviks Allehanda hittar vi en debatt mellan en vindkraftsförespråkare och en motståndare. Läs och döm själva!
Kommentar:
20150804-OA-GF-Om-vindkraft-replik
Artikel:
20150801-OA-GF-Om-vindkraft
Tryck på ”Read more” för att läsa mer om fåglar och vindkraft:


Kommentaren i tidningen som visas ovan hänvisar till Naturvårdsverkets uppskattningar om faror för fåglar. Här ett utdrag ur rapporten 6467:
NV-Vindval-6467-faglar
Visst är det anmärkningsvärt att fågelolyckor som beror på annat än vindkraft uppmärksammas så lite. Se till exempel inslaget ”Slakten på järnvägen” från SVT som rapporterar om 44 tågdödade örnar hittills i år:
20150806-Slakten-pa-jarnvagen
Slakten på järnvägen
Och ändå är det här ju inga nyheter. Det rapporteras ständigt om detta:
Minst nio havsörnar har dödats av tåg.
20100217-GD-9-st-Havsorn-tag-dodade
Som jämförelse kan man läsa Naturvårdsverkets sammanfattning av ett omdiskuterat projekt i Norska Smöla som ofta refereras till. Trots detta visar det sig att havsörnsstammen i Smöla totalt sett ökat och att fler örnar förolyckats på grund av svenska tåg under januari-juli 2015 än vid vindkraftsparken i Smöla under 10 år:
20120621-NV-Vindval-Orn-Smola-Norge
________________
Självklart är det mycket ledsamt att en örn nu förolyckats vid ett vindkraftverk. Men om man på allvar ville gynna örnstammen vore det mycket bättre att sätta in åtgärder där de gör verklig nytta. Till exempel genom att förbättra säkerheten kring våra järnvägar. Istället för att i praktiken kräva nerläggning av 1/10-del av Sveriges elförsörjning. När vi dessutom står inför avveckling av ett antal kärnkraftsreaktorer inom några få år.
Att genom lämpliga åtgärder gynna havsörnens livsbetingelser så att man kompenserar för en förolyckad havsörn är sedan mycket enkelt!

Sven Nordblad

Comments are closed.