Vindkraften är nödvändig – även på Holmön

20140925-Samrad-Gasflotan-NO-Holmon
Kommer in med färjan, ser ut över Kvarken mot ön i solen. Den smala remsan som darrar i diset är mitt hem, där vill jag bo till döddagar.
För en liten stund drömmer jag och ser en syn – tjugo stora vindkraftverk svingar sina vingar. Solen blixtrar i dem. Det är vackert. Holmöns möjligheter att överleva som åretruntö har fått en rejäl skjuts. Vi har fått arbetstillfällen som vi så förtvivlat väl behöver. Vi har garanterade kommunikationer som vi är helt beroende av. Det kan vara värt att offra något för, om vi till exempel skulle höra vingsus någon gång när det är ostliga vindar.
Och inte bara det. Vi lever i framtiden, inte i det förgångna. Vi bidrar till en beboelig planet, vi är del av en rörelse bort från den ohållbara livsstil som för varje dag blir ett allt större hot.
Sverige och världen står inför gigantiska omställningar av sina energisystem. I dag får vi hälften av vår energi från kärnkraften. Den ska avvecklas, det har börjat så smått. Elpriserna är låga nu. Det kommer att förändras vartefter de livsfarliga kärnkraftverken läggs ner. De borde aldrig ha byggts, de var följderna av den oändliga teknikoptimism och omedvetenhet om miljön som behärskade världen under rekordåren.
I dag vet vi bättre. Kärnkraft är ett ”dyrt, ineffektivt och fullkomligt livsfarligt sätt att värma vatten.” (Åsa Moberg) All energiproduktion måste vara hållbar och kärnkraften räknas inte dit. De ”säkra” kärnkraftverk som vissa drömmer om finns inte och inga tecken tyder på att de skulle vara i antågande. Det finska tilltaget att bygga kärnkraftverk alldeles intill våra gränser borde orsaka en diplomatisk kris.
Sveriges riksdag har fattat beslut om att inte subventionera nya kärnkraftverksbyggen och utan massiva subventioner – framför allt garantier för att slippa stå för kostnaderna om det smäller – kommer ingen att investera. Kärnkraften är helt enkelt inte lönsam längre.
Olja och kol är naturligtvis inget alternativ, det kan vi väl vara överens om? Tvärtom, den energi som i dag förbrukas i bilar – för att inte tala om gräsklippare och vattenskotrar – måste till stor del ersättas av elkraft. Det allra mesta av de fossila bränslena måste ligga kvar där de är, jordens atmosfär tål inte att de används.
Även annat kan bidra, det går att göra bränsle av matavfall och skogsråvara. Men hur mycket vi än effektiviserar går det aldrig att spara in all den energi som vi i dag får från kärnkraft, olja, kol och naturgas.
Det är bara vindkraften som under överskådlig tid kan fylla bortfallet från kärnkraftverken. Solenergi tillhör också framtiden, men kan i dagens läge inte producera tillräckliga mängder. Gigantiska solcellsparker kommer förstås också att medföra sina problem och sina motståndsrörelser.
Vi kommer att leva med vindkraften framöver. Är det då inte bättre att se hur vackra de är, kan man rentav tycka att de gör glädjesprång i luften? Det är ju så här i världen att man måste se lite längre än till den egna horisonten – även om den är vid, som på Holmön.
Göran Burén
Holmön

Görans hemsida
_______________
Artikeln är tidigare publicerad i VK den 14 september 2015. Klicka på Read more för att se några av alla kommentarer …


 
Signaturen ”Sagor för vuxna” anser att Konjunkturinstitutet avfärdar all vindkraft
 
Jag rekommenderar verkligen signaturen ”Sagor för vuxna” att läsa igenom och försöka förstå rapporten från Konjunkturinstitutet som hen hänvisar till:
 
Konjunkturinstitutets rapport om havsbaserad vindkraft
 
Ska vi sedan vara korrekta så är detta inte ett eget förslag från Energimyndigheten utan ett utredningsuppdrag från regeringen som vill undersöka möjligheterna till havsbaserad vindkraft.
 
Det KI vänder sig emot är just att satsa resurser på dyr havsbaserad vindkraft när alternativet landbaserad är så mycket billigare.
 
”Detta räcker dock inte (30-40% lägre kostnader i framtiden) för att havsbaserad vindkraft ska komma att uppvisa lägre kostnader än exempelvis landbaserad vindkraft.
 
Vidare visar Energimyndighetens egna analyser att även med noll i diskonteringsränta så har den havsbaserade vindkraften svårt att hävda sig gentemot exempelvis landbaserad vindkraft.
 
Rapporten anger även andra kraftslags externa effekter som skäl för att stödja havsbaserad vindkraft, och då särskilt svårigheten för landbaserad vindkraft att få acceptans hos lokalbefolkningen. Enligt KI:s mening bör eventuella negativa externa effekter förknippade med landbaserad vindkraft angripas direkt, möjligen genom en skatt/avgift som återförs till värdkommunerna.”
 
Receptet är alltså bygdemedel för att uppväga eventuella (!) negativa effekter. Här kan tilläggas att en faktabaserad informationskampanj borde genomföras för att bemöta all den osakliga skrämselpropaganda som sprids.
 
Och just bygdemedel – dessutom stora sådan – skulle tillfalla Holmön om ett bygge blir av.
 
Avslutningsvis ett till citat. Denna gång från Svenska Kraftnät om anpassning till förnybar energi:
 
”Förutsättningarna för att bygga ny kärnkraft är … dåliga och sannolikheten för investeringar i ny kärnkraft är därför mycket liten. Det är således högst sannolikt att det svenska kraftsystemet om några år kommer att drivas med betydligt mindre mängd kärnkraft än idag.”
 
Svenska Kraftnät om förnybar energi
 
Så – om vi även i fortsättningen vill ha ström i kontakten bör vi följa Konjunkturinstitutets förslag och Svenska Kraftnäts förutsägelser om framtiden.

_______________
 
Finns inte bättre argument att kritisera vindkraft med duger alltid ”girighetskortet” som Kurt Edlund i detta inlägg bemöter mycket bra:
 
Calle, helt rätt har du i att man väljer som betraktare hur man vill se på vindkraftverk (t.ex), och förmodligen vad de symboliserar.
 
Anspelningen på att synen förvridits hos ”vissa markägare” på grund av ”förväntningar på arrenden”, får för mig lite dålig smak. Det pekar återigen på ”girighetskortet” – att projektet uppkommit av något fåtal giriga markägare som vill berika sig själva, utan hänsyn till resten av byn.
 
Sanningen är ju att de avtal som tecknats är unika i att en ovanligt stor del av arrendeintäkterna i stället är avsatta i gemensamma medel till hela Holmöns utveckling – hur rimmar det med girighet?
 
Att sedan en markägare får en skälig ersättning för att upplåta mark är väl högst rimligt, eller vill du påstå att den som upplät mark till den tomt där du nu har ditt hus var en girigbuk som borde lämnat den över gratis till sommargästen som tog över den?
 
Så, vart vill du egentligen komma med dina insinuationer att vindkraftsprojektet grundar sig i några giriga markägares förhoppningar om saftiga arrenden – för det är väl så du menar om man läser mellan raderna…
 
Jag skriver detta för att jag, i grund och botten, verkligen inte anser mig som girig markägare. Däremot anser jag att till och med de som vistas på Holmön kan behöva utstå en del av de moderna samhällets pris för att ha tillgång till allt det där vi vill ha – naturreservat, gratis färja, vägar el och vatten, skola, affär, sjukvård – listan blir lång….

_______________
 
Ett inlägg i diskussion om vindkraft höjer eller sänker elpriset för konsumenten:
 
Helt underbart Torbjörn!
 
Några inlägg längre ner berättar jag om hur diskussionen gick förr. Då menade vindkraftsmotståndarna att vindkraft inte sänkte elpriset utan tvärtom höjde det. Och så länkar du till ett bra exempel på en artikel från 2013 som påstår just det!
 
Fast idag heter det att vindkraften sänker elpriset och alldeles för mycket!
 
Sedan påstods det att integration av vindkraft skulle bli mycket dyr. I artikeln nämns siffran 60 miljarder för 17 TWh/år. Senaste rullande årsmedelvärde för vindkraften ligger på 15 TWh/år och några 60 miljarder har definitivt inte spenderats.
 
Och det förstod man ju att artikelförfattarens siffra var helt felaktig bl.a efter Svenska Kraftnäts generaldirektör Odenbergs uppläxning av KVA:
 
”Min uppfattning är dock att tendensiös information och selektivt urval av fakta i syfte att gynna kärnkraften är en av de största björntjänster man kan göra detta energislag.”

_______________
 
Signaturen C-E Simonsbacka fortsätter hävda att 11.000 vindkraftverk behövs för att ersätta all kärnkraft. Visserligen har aldrig någon satt målet att ersätta all kärnkraft enbart med vindkraft utan snarare en mix av vindkraft, solkraft, bioenergi t.ex i form av kraftvärmeverk, gaskraftverk, energilagringslösningar av olika slag, besparningar, import/export och sk ”smarta elnät”. Men det bekymrar inte C-E Simonsbacka som med sina 11.000 vindkraftverk med antagen effekt 3 MW skulle kunna producera över 100 TWh/år dvs långt mycket mer än kärnkraftens årsproduktion på ca 60 TWh/år.
 
Det C-E Simonsbacka i själva verket gör är att, med hjälp av ett exempel hämtat från Svensk Energi, försöka räkna ut hur många vindkraftverk det behövs för att ersätta all kärnkraft när det blåser som minst! Detta är att blanda ihop effekt och energi. Vindkraften levererar energi i första hand – och gör det bra – men för tillräcklig effekt i varje läge behövs reglering via fr.a vattenkraften. Att det fungerar visas till exempel i denna artikel:
 
Göran Buréns artikel ”Sol, vind och vatten”
 
_______________
 
Den återkommande frågan om att muddra kanalen mellan Holmön och Ängesön dyker upp i alla möjliga sammanhang. Också här på Göran Buréns Facebooksida i anslutning till artikeln i VK.
 
En notorisk vindkraftsmotståndare passar också på att kritisera ett planerat våtmarksprojekt som hittills tagits väl emot av myndigheterna samt avsiktligt blanda ihop eller helt enkelt inte förstå bevekelsegrunderna för projektet. Men fick svar på tal från både de som inte vill ha vindkraft på Holmön och de som vill.
 
20150917-CH-Om-vatmarker
 
20150917-GB-2131
 
20150920-BG-Om-vatmarker
 
Torbjörn E
 
Hej! Det ryktas om att förespråkarna planerar för en konstgjord ankdamm Sö i Pötten nu när Degersjön är räddad. FV säger givetvis också NEJ till ingrepp vid Pötten!

 
Varför en uppgiven hemlig namninsamling mot vindkraft innebär mandat att kritsera även våtmarker för biologisk mångfald är det sedan just ingen som förstår. Men å andra sidan är det knappast någon som längre orkar lyssna.
 
För dem som hoppas att kanalen ändå ska muddras – vilket skulle öka vattenomsättningen i Gäddbäck och naturligtvis farbarheten som vore bra för båtfarande turister och andra – så finns det ändå hopp, även om hjälpen kanske inte kommer från tyska älgjägare.
 
Holmöns Byamäns samfällighetsförening undersöker nämligen andra alternativ till finansiering av en muddring när Länsstyrelsen tyvärr inte har avsatta medel för detta. Mer om detta längre fram.
 
_________________
 
Bäst bland alla kommentarer var ändå denna dystopi från artikelförfattaren själv som svar på profetiorna från de som inte vill ha vindkraft …
 
Jag heter Göran Burén. Jag bor på Holmön. För trettio år sedan flyttade jag hit och bestämde att här ska jag bo till döddagar. Det var så underbart, en riktig idyll. Människor bodde här året runt och hade gjort det i hundratals år.
 
Men idyllen blev en mardröm. Först la dom ner skolan och sen kom inga nya barnfamiljer. Sen la dom ner ålderdomshemmet, där jag hade tänkt sluta mina dagar. Så la dom ner affärn och då var det många som gav upp och flyttade. Men vi var ändå ett tiotal tappra som bet oss fast. Då la dom ner vintertrafiken med färjan. Då var det fem till som gav upp. Vi hade i alla fall livsmedelstransporter från land genom kommunens försorg, dom kom med helikopter. Så dog två stycken och vi var bara tre kvar. Kommunen sa: Det blir för dyrt att skicka mat till er när ni är så få. Då dog en till och en flyttade.
 
Jag blev ensam kvar. Det är tråkigt. Inte en människa på hela långa vintern. Förr i tiden var det is på Kvarken, men det är länge sen nu. Ibland kommer nån ut med båt, men jag är för gammal att åka med. Jag kan inte ta mig ner i båten. Förr åkte jag in till Umeå och sjöng i kör, nu går inte det längre. Jag blir deprimerad, det är som ett tryck över bröstet. På sommarn kommer glada sommargäster ut men jag är inte glad på sommarn heller, för jag vet att snart är det vinter och då blir jag ensam igen.
 
Jag går till affärn och lagrar upp mat för vintern. Det blir mest hundmat på burk, torrfoder tycker jag inte om. Barnen bär in ved så det ska räcka hela vintern. Dom har gjort om kammarn till vedbod. Jag sover mest, när jag vaknar är jag ledsen. När dom la ner färjan sa dom, ”ni kostar för mycket. Ni är för få. Vi väntade i det längsta på att dom skulle bygga en vindkraftpark, men det verkar inte bli något.”
 
Än så länge ryker det ur min skorsten, men snart är jag död.

 
20150916-GB-Dystopi-kommentar
_____________________
 
Sven Nordblad

Comments are closed.