Ambitionshöjning för förnybar el

20151021-Ambitionshojning-1
Propositionen
Regeringen anser att klimatfrågan är vår tids ödesfråga och att Sverige ska ligga i framkant i den klimatomställning som är nödvändig. I budgetpropositionen för 2015 konstaterade regeringen att Sverige har särskilt bra förutsättningar att bygga ut den förnybara energin och att den därför bör byggas ut ytterligare. Regeringen angav vidare att elcertifikatssystemet är ett effektivt styrmedel för att nå uppställda mål för produktionen av förnybar el och att en ambitionshöjning för den förnybara elproduktionen till 2020 bör genomföras inom ramen för det systemet. Ambitionshöjningen bidrar till att öka utbyggnaden av den förnybara energin och till att nå regeringens ambition om att Sverige på sikt ska ha ett energisystem som baseras på 100 procent förnybar energi.

Läs om beslutet på riksdagens hemsida
Ny proposition om 30 TWh förnybar el
Artikel i SVD
Vad innebär detta
I och med att riksdagen nu fattat beslut om ökad utbyggnad av förnybar energi och att detta ska styras som hittills via systemet för elcertifikat kommer den sk ”kvotkurvan” att ändras. Vilket leder till högre priser på elcertifikat som gör att utbyggnaden t.ex av vindkraft nu kan fortsätta. Men fortfarande måste en överenskommelse med Norge fattas.
Så här ser den nya kvotkurvan ut – klicka för större bild:
2015-Ambitionshojning-kvotkurva
En artikel i VK signerad Ibrahim Baylan (S), energiminister och ordförande i Energikommissionen tillsammans med Hans Lindberg som är kommunstyrelsens ordförande (S) i Umeå och Lena Karlsson Engman som är ordförande för Umeå Energi, ger en bra bakgrund till beslutet!
Sven Nordblad

Comments are closed.