Holmön 1977

Vasterbotten-1978-Holmon-1
1978 publicerades i Västerbotten nr 1 ett reportage från Holmön i ord och bild.
Många bekanta personligheter porträtteras och interiörerna från John Fredrikssons lanthandel, jordbruk, fiske, brödbak och färjan med mera väcker många minnen.
Men redan då var Holmön en avfolkningsbygd och orosmolnen hopas.

Oskar Pettersson:
1978-Oskar-P
Om framtiden:
1978-Holmon-s6

Läs hela artikeln (34 MB) från Västerbotten nr 1 1978.
Sven Nordblad

Comments are closed.