Kärnkraften är en långsam katastrof

perpetual-uncertainty-1.jpg
Bildmuseet i Umeå har öppnat en ny utställning kallad Perpetual Uncertainty Contemporary art in the nuclear Anthropocene som pågår 2016-10-02 till 2017-04-16. Gunilla Brodrej har i Expressen recenserat den i en artikel som hon kallar Kärnkraften är en långsam katastrof.
Artikeln och utställningen handlar om den ur mänskligt perspektiv närmast oändliga tiden för slutförvaring av utbränt kärnbränsle, förgiftningen av renlav, svamp, bär och djur efter Tjernobyl, katastrofen i Fukushima och uranbrytning på Grönland.
Klicka på Read more för att läsa mera om kärnkraft och vindkraft …


Möjliga säkerhetsbrister har uppdagats vid kärnkraftsbygget i Pyhäjoki (Yle)
Anställda vid Fennovoima berättar om påtryckning, dålig personalledning och nonchalering av säkerhetsfrågor. Sakkunniga som har lyft fram säkerhetsfrågor har till och med rökts ut ur företaget. Vissa dokument har kunnat godkännas efter att man har bytt ut den personen som har vägrat underteckna till en annan.
Missförhållandena kom fram vid en inspektion som Strålsäkerhetscentralen (Stuk) gjorde vid Fennovoima. Det är första gången som det har gjorts en inspektion av säkerhetskulturen vid kärnkraftsbolaget. Inspektionen gjordes på hösten 2015 och protokollet skrevs i december.
Stuk uttrycker sin oro för om säkerheten prioriteras på Fennovoima och om det finns tillräckligt med kärnkraftskunnande hos ledningen.

Kärnkraftverket Hinkley Point C i UK ska nu byggas (Independent)
Med ett garanterat elpris på nära 1 kr/kWh är det dubbelt så dyrt som dagspriset på el och dessutom indexreglerat. Författaren till artikeln i The Independent var faktiskt en gång anhängare till projektet men inte nu längre och konstaterar …
Hinkley Point C is a bad project. Now it has the go-ahead can we please focus on making the future renewable?
Det höga elpriset kan jämföras med ny vindkraft i Sverige …
20160905-em-kostnad-ny-vindkraft.png
Till och med UK government erkänner att förnybar elproduktion är billigare redan idag. Vindkraft på land från £49/MWh och solkraft från £62/MWh jämfört med Hinkley Point C £92,50/MWh. Att balansera havsbaserad vindkraft i UK beräknas dessutom kosta bara £7/MWh medan det i Sverige med god tillgång till vattenkraft och kraftvärme blir betydligt billigare …
20160929-uk-government-hpc-wind
På längre sikt när den förnybara energin byggs ut i UK finns också mindre plats för denna typ av storskaliga anläggningar anser Bloomberg New Energy Finance …
bloomberg-3-hpc
Hur kunde då ett så dyrt och kritiserat projekt alls godkännas. Kanske genom kopplingar mellan kärnkraftsindustrin och beslutsfattarna (Cleantechnica) …
Why Did Theresa May Approve “The Biggest White Elephant In British History” Hinkley Point C Nuclear Project?

Comments are closed.