Det blir varmare (3)


Det blir allt varmare! Men vad orsakar den globala uppvärmningen? Beror det på solens cykler, vulkanutbrott eller något annat, bara inte något som människan åstadkommer. Detta påstås på ett otal så kallade pseudoskeptiska klimatsidor som Andaslugnt, Antropocene, Stockholmsinitiativet, Klimatupplysningen, Breitbart News och Friavindar.
Varför har det blivit så mycket varmare sedan 1860? Se filmen (3 minuter) ovan med temperaturgrafer från NASA
Beror det på:
1) Jordaxelns lutning? Jordaxelns lutning varierar sakta under tusentals år och påverkar istiderna. På de senaste 125 åren är påverkan försumbar.
2) Solen? Solens temperatur varierar över tio- och hundratals år men påverkan är försumbar.
3) Vulkaner? Industrier släpper ut 100 ggr så mycket CO2 som vulkaner, men också SO2 som istället kan kyla ner atmosfären ett eller ett par år. Data stöder inte påståendet att vulkaner orsakar den snabbt stigande temperaturen.
4) Naturliga faktorer? Dessa tre naturliga faktorer sammantaget? Nej.
5) Avskogning? Halva jordens landyta brukas nu. Mörka skogar tar upp värme medan ljusa områden reflekterar värmestrålning och bidrar till att i viss mån kyla ner jorden.
6) Ozon? Marknära ozon som skapas av till exempel biltrafik värmer jorden något. Medan ozonet högt upp i atmosfären minskar värmeinstrålningen. Sammantaget blir effekten en liten höjning av temperaturen.
7) Aerosoler? Utsläpp av till exempel SO2 från koleldning blockerar solinstrålning och sänker temperaturen. Men orsakar också surt regn.
8) Förbränning av fossila bränslen? Koldioxid i atmosfären är nu 40 % högre än år 1750 och orsakad av förbränning av fossila bränslen. Detta är tveklöst en orsak till temperaturhöjningen.
how-global-warming-stacks-up
9) Växthusgaser? När man adderar alla faktorer ser man tydligt att det är utsläppen av växthusgaser som orsakar uppvärmningen.
Vill man se utvecklingen i längre perspektiv finns denna graf.
När temperaturen i Arkis just nu är mycket högre än normalt (vad hjälper det då att temperaturen i Antarktis tusentals mil därifrån är lägre) eller korallblekningen av Stora Barriärrevet är större än någonsin eller vintern i Norrland blir allt kortare är det hög tid att sluta sprida felaktigheter om orsakerna.
Träffande läsning från Uppsalainitiativet om riktiga skeptiker och pseudoskeptiker.

Comments are closed.