Holmöns kyrkas nya orgel 1959

År 1959 var ett särskilt år i Holmöns nya kyrkas historia. Kyrkan invigdes 1891 men det var ändå först 1959 som den stod färdig på riktigt. Detta år invigdes nämligen kyrkorgeln som man så länge planerat för. Medel till orgeln kom bland annat från svenskbygderna i USA.
Det blev Tostareds kyrkorgelfabrik som fick uppdraget att bygga den nya orgeln om 8 stämmor, 2 manualer och pedal. Orgeln är byggd i mahogny och är en så kallad pneumatisk orgel.
Invigningen var en stor händelse. Västerbottens-Kuriren, Västerbottens Folkblad och Sveriges Radio var på plats och rapporterade.

19590328-VK-sid-1
1. Svensk-amerikanare hjälpte Holmön att få den fina orgeln
68 år efter det att Holmöns nuvarande kyrka invigdes 1891 blev den igår den 27 september helt färdig i det att man äntligen fick en ordentlig orgel högtidligen invigd. Dagen till ära stod fyra präster vid altaret, kontraktsprosten Th. Lundh, Kyrkoherde Dag Nyberg, komminister K. E. Lundmark och naturligtvis den lilla församlingens egen präst Sigfrid Landin.
Det är svensk-amerikanska vänner som gjort att Holmön nu efter alla års provisorier med harmonier nu fick sin fina Tostaredorgel. Det var trettondagshelgen 1952 som det första verkliga bidraget till orgeln kom. Då gick några flickor med trettondagsstjärna och av pengarna de fick ihop lämnade de till prästen 100 kr att användas till lämpligt ändamål. Det var grunden till orgelfonden.

19590328-VK-sid-7
2. Kyrkan kostade 10.000 kr och orgeln 23.000 kr
Efter en artikel i en svensk-amerikansk tidning började sedan bidrag, större och mindre att strömma in. Vanligen kom bidragen i form av sedlar i personliga brev. 200 brev har växlats med Amerika. I kassaboken, kapitlet orgelfonden, finns t. ex. medlemmarna i föreningen Dalarna i Chicago 128:20. Försålt rådjurskött 72 kronor, stinsmöte i Boden, samt fröken Anna Karlsson, den privatperson som skänkt 5.500 kronor. Hon liksom många andra av donatorerna är svensk-amerikanska.
Dagen till ära sågs radions Gunvor Stenberg på plats. Men upptagningen kommer först i ett senare program.
Så vitt en lekman kan förstå har församlingen fått ett utomordentligt instrument.

19590328-VF-Sid-6
3. Väster-Bottens Folkblad
Den klarblå luften, de brinnande röda rönnarna och den friska, nästan varma septemberluften spelade upp sin egen symfoni som ackompanjemang till invigningen av den nya orgeln i Holmöns kyrka på söndagen. Hela bybefolkningen var på benen, och inte mindre än fyra präster och fyra spelmän var på plats för att värdigt fira evenemanget.
I Byviken tog förutom en stor del av byabefolkningen naturligtvis komminister Sigfrid Landin och kustdistriktschefen Kjell Vikström mot de anländande gästerna. Den högtidliga dagen på Holmön som blev minnesvärd, avslutades med att musikdirektör Rego Viklund spelade Bach och en rad andra kompositioner, även egna verk.

Klicka på bilden för artikel. För helsida [1] [2] [3]

20170326-Klaviatur-Holmons-orgel
Lyssna på orgeln 1975 och 2017
 
1975 när orgeln var 16 år gammal spelade Gunnel Fredriksson julhymner den 1:a advent. 2017 eller 42 år senare spelar domkyrkoorganist Lars G Fredriksson en koral som visar orgelns goda prestanda. Om två år är det sedan dags för 60-årsjubileum!

Klicka på bilden för att lyssna

Vad händer nu med orgeln
Hösten 2013 meddelades offentligt vid en församlingshelg där bland andra biskopen i Luleå stift deltog att en ”orgelfond” för Holmöns kyrka bildats samt en ”orgelkommitté”.
Vid ett möte 2014 uppgavs att orgeln haft driftstörningar, särskilt vintertid, och man har övervägt olika åtgärder. Som exempel att riva orgeln och att köpa in en begagnad piporgel från ett gravkapell i Gävle med ett utgångspris om 200.000 kr till vilket kommer installationskostnader.
På inrådan från Kyrkans verksamhetsråd och Lars G Fredriksson har man tillfrågat två entreprenörer för ett utlåtande om orgeln. Dels Rune Rönnqvist från Intonor som förespråkar en ny mekanisk orgel och dels Rolf Maul som bland annat säger:
”Hela orgeln är välbyggd och av god kvalité. Pipmaterialet likaså. Med tanke på orgelns kvalitet och historiska värde anser jag den väl värd att renovera och bevara. Orgeln har trots de besvärliga klimat- och temperaturförhållanden som råder i kyrkan (speciellt vintertid) fungerat förhållandevis väl”.
 
Kostnaden för översyn, stämning och rengöring samt ny fläktmotor beräknas till omkring 70.000 kronor. Sommaren 2016 erbjuder sig en privatperson att bekosta detta i sin helhet!
___________________
Riksantikvarieämbetets f. d. sakkunnige i orgelfrågor Niclas Fredriksson ger den 15 februari i år detta utlåtande i sammanfattning:
”Uppgifterna (om orgeln) är av sådan orgelhistorisk, person- och kulturhistorisk samt även byggnadsteknisk och musikalisk karaktär, och av sådan omfattning att det nu står klart att det kulturhistoriska värde Holmöns kyrka äger skulle minska om den nuvarande orgeln byttes ut.”
___________________
Jag kontaktar kyrkoherden Per Rylander i Sävar församling den 23 mars i år. Han berättar att man planerar att låta göra en oberoende utredning under ledning av Luleå stifts besiktningsman domkyrkoorganisten Markus Wargh. Man har också att ta hänsyn till den historiska betydelsen av Holmöns gamla orgel innan man bestämmer hur man lämpligast går vidare med frågan. Även Länsstyrelsens åsikter utifrån kulturminnesansvar kommer att inhämtas och synpunkter och önskemål som kommit fram från Holmön beaktas. Resultatet av besiktningen kommer senare att publiceras på denna sida.
Kyrkans verksamhetsråd har enats om att detta tillvägagångssätt är bra.
___________________
Man får nu hoppas att kyrkorådet fattar beslut om att bevara och renovera Holmöns kyrkas orgel så att 60-årsjubileum kan firas 2019!

Holmöns kyrkas orgelfond har bg. 5686-4291.

Sven Nordblad
___________________

 

Comments are closed.