Storskiftet på Holmön 1796

170217_montage_lilla_kartan_sRGB-1280
Högupplöst karta 3508×8438 pixlar (foto Erik Nordblad 2015)
Storskiftet (källa Wikipedia) var i Sverige (med Finland) ett av regeringen understött ägoskifte av mark inom landsbygdens byar beslutad 1749, och den första större jordreformen i riket, där tegar slogs samman så att varje bonde fick ett fåtal sammanhängande åkrar.
Innan dess hade teg- eller solskiftet gällt, vilket innebar att varje gård skulle ha var sin andel av likvärdig kvalitet i byns samtliga åkergärden och ängsmarker. Det handlade om rättvisa och riskspridning. Olika gärden kunde vara mer eller mindre bördiga, torra, svårplöjda mm. Resultatet blev oftast långsmala åkertegar med relativt liten area och att de enskilda brukarna ofta måste förflytta sig långa sträckor för att kunna utnyttja alla sina åkerremsor i de olika gärdena.

Bearbetning av storskifteskartan för Holmön
1796-Storskifte-HW-16
1796-Storskifte-HW-17
Sammanställningen av Holmöns gårdar 1539-1903 återfinns i en skrift utgiven av Holmöns båtmuseum.
Holmöns gårdar 1539-1903
Från jordebok till laga skifte
Hans Wikström

ISBN 91-972562-3-4
(C) Båtmuseets Vänner Holmön
Form, A. K. Jonsson & A. Sandström
Tryckeri, NRA, Umeå
Boken kan beställas hos:
Föreningen Båtmuseets Vänner,
c/o Johan Svensson, Döbelns Plan 4, 903 22 Umeå, tfn 090-310 69
Försäljningsställen på Holmön: Lanthandeln, Båtmuseet m.fl
Originalkarta: Holmön Byamäns samfällighetsförening, Byakistan

Sven Nordblad

Comments are closed.