Holmöfärjan Capella i sjönöd


Under lördagsförmiddagen den 9 november larmades Sjöräddningen efter att Holmöfärjan fått motorhaveri. Ombord fanns fyra passagerare och två från besättningen. Passagerarna fick vinschas upp i en helikopter för att evakueras.
Olyckstillbudet kunde slutat riktigt illa om inte Sjöräddningen och Capellas besättning agerat snabbt när färjan i mycket hårt väder drev mot land. Om detta har det rapporterats flitigt i pressen: VK.se (1) VK.se (2) SVT.se (1) DN.se Aftonbladet.se Expressen.se SVD.se Sjöfartstidningen.se Sverigesradio.se SVT.se (2) Sverigesradio.se (2) Sjöstedt (V) uttalar sig.
Men bäst beskrivs det hela nog i Sjöräddningssällskapets incidentrapport

Larm från (JRCC) Sjö- och flygräddningscentralen klockan 10:46, rökutveckling på Holmöfärjan Capella. Utöver Rescue MinLouis larmas även Sjöfartsverkets Räddningshelikopter Life Guard 005, Sjöfartsverkets Tjänstebåt TJB 214 (lotsbåten) och Kustbevakningens KBV 181. Samtliga enheter sätter högsta möjliga fart mot området i det rådande vädret med temperatur på -4 grader, vindstyrkor mellan 17-20 m/s och våghöjder upp mot 4 m samtidigt som vi hör över radion att färjan ligger och draggar.
LifeGuard 005 är först på plats och påbörjar vinschningen av färjans passagerare, lämnar av dessa på land, fyller på bränsle och återvänder strax innan vi är framme på platsen. Alldeles efter oss kommer TJB 214 och KBV 181 och det står ganska omgående klart att det måste bli KBV 181 som uppdras att koppla färjan och bogsera till Holmsund. Vi förbereder genom att lämna över vår hanfot till Capella att fästa bogsertrossen i och KBV 181 skjuter över trossen. När alla förberedelser är gjorda är det dags för Capella att hissa ankar men maskineriet som sköter detta fungerar av någon anledning inte.
TJB 214 hämtar verktyg för att kapa ankarkättingen från KBV 181 och lämnar av dessa på Capella och vi ligger under tiden och bevakar tills allt är klart för bogsering.
KBV 181 börjar dra mot Holmsund med TJB 214 som följeslagare och vi återvänder mot Holmsund och förtöjer Rescue MinLouis i Pataholmsviken strax före kl 16.00.


Styrhytten på lotsbåten TJB 214. Viss nedisning i det svåra vädret.

Uppvinschning av de fyra passagerarna till helikoptern LifeGuard-005. Se filmen!
Så vad händer nu

Capella kommer att genomgå en noggrann undersökning för att fastställa vad som hänt. Transportstyrelsen som är tillsynsmyndighet för Trafikverket kommer också att utreda olyckan. Färjerederiets pressmeddelande den 13 november ger tyvärr inga närmare förklaringar.
Förmodligen berodde stopp i maskin på att den kraftiga sjögången utlöste ett säkerhetssystem, rapporterar Färjerederiet Trafikverket.
– Orsaken till att man bad om understöd var att färjan drev och inte hade möjlighet att styra på grund av att motorn var tillfälligt utslagen. I en sådan situation handlar det om att se till passagerarnas bästa. Så fattades beslutet att man skulle evakuera passagerarna, utifrån att det var svårt att avgöra om man skulle få igång maskin eller inte, säger Ingrid Jarnryd, kommunikationschef på Färjerederiet Trafikverket till Sjöfartstidningen.

______________________
Capellas haveri
Tidigare skepparen på Holmöleden den erfarne kaptenen Thorbjörn Lindberg har analyserat Capellas haveri genom intervjuer med de inblandade och ger här sin beskrivning. Han startade KOM-gruppen 2007 och var sammankallande fram till och med 2018
_____________________
KOM-gruppen på Holmön arbetar för en fungerande lösning på transportfrågan
Brådskande är att ordna en provisorisk lösning så att vinterns trafik med svävare och helikopter kan ske på ett säkert sätt. En helikopterplatta behöver anordnas och en enkel väg till en lämplig angöringsplats för svävaren är mest akut inför vintertrafiken:

Svävaren angör stranden väster om ställverket på Holmön, denna vik är fördelaktigt utifrån isförhållanden. Utanför den ordinarie hamnen i Byviken bildas oftast ishinder som svävaren ej kan forcera. Svävarens angöringsområde är idag väglöst. För att passagerare och gods ska kunna nå svävaren behövs en väg som kan hållas snöfri under vinterhalvåret. Det finns ett stort behov av en landningsplats för helikopter på Holmön. Tidigare har helikopter landat vid Byvikens strand ca 20 meter från plogad väg och 250 meter till närmsta parkering. Kriterier från Holmöns kommunikationsgrupp är att området bör kunna snöröjas vintertid, ligga nära parkering och att det ska finnas möjlighet till uppvärmd väntsal. Samtal har förts med baschef för räddningshelikoptern i Umeå vars kriterier är att platsen ska vara snöröjd, strandnära och fri från master. Fördelaktigt är om parkeringsförbud råder för platsen och att platsen är markerad med ett vitt H under snöfri period.

_____________________
Insändare i VK från Holmöborna.
_____________________
Men den stora frågan är om Capella alls kan fortsätta trafikera Holmöleden som är planen enligt Färjerederiet. Ännu har ingen förklaring på vad maskinfelet berodde på eller hur det ska avhjälpas presenterats. Teorier om smuts i bränsletankarna eller ett kylvattenintag som inte fungerar i hög sjö har framförts. Capella lider dessutom av ett systemfel då hon till skillnad från Helena Elisabeth endast har en huvudmaskin som dessutom är gammal och inte uppfyller utsläppsnormerna och ett ankarspel som inte kunde hissa ankar.
Kanske Capella inte är lämplig för drift i is men Helena har ändå visat att hon kan upprätthålla trafiken under svårare förhållanden. Så låt henne gå vid måttlig isläggning. Annars riskerar Holmön att bli i det närmaste helt isolerad under långa tider innan svävaren kan tas i drift och man måste lita endast till helikopter!

Det Holmöleden nu behöver är en modern sjövärdig färja!

Sven Nordblad

Comments are closed.