Stora valenkäten 2014

Westander genomförde våren 2014 Stora Valenkäten till 510 riksdagskandidater på valbar plats.
Där ställdes bl.a frågor om inställningen till förnybar energi och resultatet av enkäten visar ett mycket starkt stöd för fortsatta satsningar på vindkraft. Åtta av tio riksdagskandidater vill förlänga stödsystemet för förnybar elproduktion till 2030 medan bara en av tio motsätter sig detta.

Här är frågorna som ställdes och svaren som gavs:
Westander-Stora-Valenkaten-2014-3
Det är intressant att notera att 77 procent vill att Energimyndigheten ges i uppdrag att utreda och ta ett samlat grepp över hur tillståndsprocesserna för vindkraft kan förkortas och underlättas:
Westander-Stora-Valenkaten-2014-11
En SIFO-undersökning gjord på uppdrag av SVT under våren 2014 visar också att 71 % av Svenska folket vill behålla stödet till vindkraften:
20140219-SIFO-SVT-Vindkraft-undersokning
Man kan också nämna att 2013 års SOM-undersökning från Göteborgs universitet visar att 81 procent av svenska folket är positiva till vindkraft, 8 procent varken positiva eller negativa, 7 procent negativa medan 4 procent har ingen uppfattning.
Alltså fortsatt starkt stöd för vindkraft både bland riksdagskandidater och Svenska folket!

Comments are closed.