Holmöfärjan Helena Elisabeth


(Uppdaterad) År 1984 fick Holmön en ny färja som döptes till Helena Elisabeth. Här följer något om historien bakom. Hon byggdes på AB Holms Skeppsvarv i Råå 1983. Färjan är namngiven efter Holmöns gamla kyrka, Helena Elisabeth, som i sin tur har fått sitt namn efter köpmanfrun Helena Elisabeth Grahn från Umeå, som donerade kyrkans första nattvardsservis.


19840807-Vf-Helena-Elisabeth-Specifikation-och-bakgrund
Som man ser i specifikationerna för Helena Elisabeth är hon klassad för Isklass 1B vilket innebär att hon är godkänd för färd i 30-50 cm is. Hon har också till skillnad från färjan Capella 2 st motorer, vilket ökar tillförlitligheten vid gång i hårt väder. Däremot är hon senare nedklassad till 59 passagerare. I Trafikverkets rapport konstaterar man att Helena Elisabeth klarar att gå i is upp till 20 cm.
Helena har för liten kapacitet för att upprätthålla en godtagbar trafik och Trafikverket som är huvudman börjar därför utreda alternativ för en lämpligare färja. Det hela utmynnar i en ambitiös rapport 20130125-Trafikverket-Holmoleden-Samhallsekonomi-m-bilagor.
Tre alternativ presenteras. Dels två isbrytande färjor isklass 1A som dock behöver kompletteringar av färjelägena i Norrfjärden och Byviken. Man rekommenderar istället En ny större färja som något motsvarar Helena men med högre kapacitet.

Ett flertal remissvar från Holmöbor och andra lämnas med tonvikt på en färja med god kapacitet och god framkomlighet även under svåra is- och vindförhållanden.
Efter utvärdering inköper Trafikverket istället, mot sin egen rekommendation, en begagnad färja Capella från Finland, som är äldre än Helena. Efter upprustning sätts Capella i trafik på Holmöleden men driftsäkerheten är inte den förväntade. Varken Helena eller Capella får numera gå i is av risk för alltför hårt slitage. Svävaren behöver 20 cm helst blank is och däremellan skall helikopter trafikera leden. Hur godstransporter nu ska ordnas under förfallstiden är oklart.
Senare meddelar Färjerederiet att Helena Elisabeth nu får gå i is så länge man inte överskrider dubbla normala gångtiden mellan Norrfjärden och Holmön. En förbättring men förstås inte en permanent lösning.
Trafikverket uttalar sig i VK den 12 november om möjligheterna till en ny färja
Holmöborna menar att Capella inte är byggd för klimatet här uppe.
– Jag (Erik Froste, Färjerederiet Trafikverkets chef) har också hört de argumenten, att vi köpte Capella begagnad och att vi borde köpt annat och…vad ska jag säga?
– Ja, det går att köpa mer optimerade färjor, det gör det, men ingen har 100 miljoner över att ge till oss för att göra det. Sen ska de passa i färjelägena också och då måste de byggas om och då är det 100 miljoner till. Det är tråkigt att säga det, men i slutändan handlar det om pengar.
Så ingen ny, bättre färja?
– Vi har inga som helst planer på att ta bort Capella, vi har inget alternativ.

I Trafikverkets egen utredning (ovan) om Holmöleden 2013 föreslog man som huvudalternativ dock en Ny större färja med ungefär samma kapacitet som Capella för en kostnad av ca 66 miljoner kr och där endast mindre anpassning av färjelägena för ca 2 miljoner skulle krävas. Det senare en väl optimistisk beräkning men en ny färja enligt förslaget skulle inneburit en avsevärd förbättring av Holmöleden.
Sven Nordblad

Comments are closed.