Gröna Holmön AB och Friavindar

Nu har det nya bolaget Gröna Holmön AB tagit över vindkraftsprojektet från Slitevind som dock står kvar som minoritetsägare. Man har presenterat en samrådshandling för den ändrade utformningen av vindkraftsparken med ett mindre antal verk inom två istället för tre områden.
En intressant detalj som visas i det nya underlaget är att vindkraftverken kan ställas in för reducerad ljudnivå vilket gör att bykärnan hamnar utanför 35 dB området istället för som tidigare 40 dB. Denna möjlighet kan vara av värde vid ostliga vindar vilka dock är mindre vanliga.
Samradshafte_2014-09-25-01
En bild från Byviken visar hur avståndet till närmaste vindkraftverk påverkar perspektivet – telemasten i förgrunden uppfattas som högre än vindkraftverket trots att verket är högre än i tidigare förslag. Genom att det västra området strukits syns inte längre några verk mot söder längs vägen från färjan vilket är en klar förbättring.
Friavindar
Nu undrar man hur detta tas emot av gruppen Friavindar som motarbetar vindkraft i allmänhet och på Holmön i synnerhet. Inser och förstår man de uppenbara fördelar som följer med det nya förslaget?
Men ett besök på sidan förskräcker. De hätska tongångarna och de vilda spekulationerna fortsätter – t.ex att undertecknad (Sven N) skulle ha spökskrivit samrådshandlingen. Grova personangrepp i parti och minut – och ett personangrepp är det fortfarande även när man använder finurliga förkortningar och omskrivningar. Tidigare röster som manat till sans och måtta tycks ha tystnat.
Bland de märkligare konspirationsteorierna finner vi detta exempel. Här menar man att vindkraftverken listigt spridits ut med avsikten att senare kunna bygga ännu fler verk. Bortsett från vad Länsstyrelsen skulle kunna säga om detta så kommer det inte att fungera eftersom vindkraftverken om de står för nära stjäl vind från varandra. Jag (Sven N) inser också när jag läser kommentaren att jag knappast längre reagerar på Friavindars tillmälen gällande Holmöborna – i detta fall ”dumma” eller ”egoistiska” – men det betyder förstås inte att det är OK att så grovt bryta mot god nätetik.
20140927-FV-Dumma-eller-egoistiska
Och varför framhärdar Friavindar med påståendet om att Försvarsmakten inte känner till projektet trots att det framgår av samrådshandlingen att detta inte stämmer? Redan 2012 yttrade sig Försvarsmakten om projektet enligt denna artikel i VK.
Sedan det här med renarna. Har Friavindar inte förstått att det är samebyn som avgör om man vill använda Holmön för renbete? Det är inget som vindkraftsprojektören kan påverka men man visar i samrådshandlingen att möjligheterna till renbete knappast försvåras.
Man kan undra om de som sägs stödja Friavindar verkligen accepterar skriverierna eller varför de i annat fall inte protesterar mot den obehagliga tonen i kampanjen som förs i deras namn.
Som tidigare kommenterar man helst anonymt på sidan. Endast ett fåtal identifierbara signaturer finns med som t.ex C-E Simonsbacka och Dag Blomqvist från FSL som ingendera har något med Holmön att göra. För att det ska bli möjligt att alls referera till inlägg har man tvingats tillgripa ett nummersystem för kommentarerna.
Vore det så svårt att stå upp med sitt eget namn när man kommenterar?
Men även myndigheterna får en släng av sleven. Artikelförfattaren på Friavindar Dag Blomqvist kallar dem spratteldockor helt utan förmåga att agera eller tänka själva:
20141021-FV-DB-Myndigh-spratteldockor
Frågan är väl om Friavindar nu tangerar gränsen för näthat eller till och med överskrider den eftersom de inte alls lever upp till kraven på god nätetik! Jämför med de regler som gäller för kommentering på SVD.
Med näthat avses kränkande och hatiska kommentarer på exempelvis bloggar
Döm själva:
www.friavindar.se
Det Friavindar nu borde göra är att moderera sin sida och ändra sitt hårda språk som ön inte mår bra av och låta vindkraftsprojektet prövas enligt de demokratiska spelregler som fortfarande gäller i Sverige – alltså även på Holmön!
Hälsar
Sven Nordblad – Rotorn, (r), Rxxxxx, S*2!
Sven Karlsson – S*2!
__________________
En reflektion …
… är om det sociala ute på byn fungerar för de som uttrycker sig så på Friavindar. På vinterhalvåret är det få människor på byn och trygghet för alla önskas (när inte telefonin alltid fungerar) liksom trivsel och trevnad. Alla på byn behövs och borde kunna se varandra i ögonen, skriva illa om sina grannar är inte bara kränkande det skapar murar. Det mesta kan vi prata med varandra om, även för att lösa konfliktsituationer m.m, som i skolans värld. Eller söker redaktionen för Friavindar efter att mobbingsituationer skall uppstå och utvecklas till fullskalig vuxenmobbing?
Nej, denna pajkastning måste upphöra omgående på ön – vi är ju vuxna – för att bevara den trygghet och den trivsel och den trevnad som alla behöver och önskar sig! Gräv ned stridsyxan är uppmaningen om detta skall sluta på ett hedervärt sätt.
Överlåt till myndigheter att besluta det som är lagstadgat, enligt demokratins principer. Kränkande ord, vare sig dessa skrivs eller talas, slår i regel mot de som anstiftar och vidarebefordrar otrevligheterna.
Sven Karlsson
———————–
Kommentarer från diskussioner på Friavindar. Tryck på Read more för ett utdrag …


Först ett par kommentarer som visar vilken uppfattning Friavindar har om Holmöborna.
Den första från 22 augusti 2014 och beskriver Holmöborna som ”något inavlade”. Kommentaren väckte visst uppseende även bland Friavindars supporterskara men står trots allt kvar på sidan:
20140822-FV-Fint-vardshus
Den andra är från 26 september 2014 och andas en viss uppgivenhet i frågan om Holmöbornas uppfattning att vindkraft bör byggas. Trots att Friavindars representant ”pressar” byborna i diskussionerna uppnår denne inget resultat. Ordvalet ”pressar” är intressant eftersom det visar kalibern på den obehagliga kampanj Friavindar för. Det är också intressant att signaturen som skrivit inlägget inte ”vågar stå upp för” detta utan väljer att skriva anonymt:
20140928-FV-pressar-Holmoborna
Tillsammans med tidigare kommentar (nu borttagen) om att Holmöborna är antingen ”dumma” eller ”egoistiska” ger det en bra beskrivning av Friavindars inställning.
Och som om detta inte räcker beskrivs de också i en kommentar från 30 september 2014 som värre sladdertackor än Krösamaja i Lönneberga och signaturen är ”Isolerade öar”:
20140930-FV-Holmoborna-skvallrar-mer-an-Krosamaja
I konsten att skvallra, koka soppa på en spik och pådyvla meningsmotståndare gärningar och åsikter de inte har uppfattar jag annars att Friavindar är de givna vinnarna!
Undra på att detta skapar otrivsel på Holmön!
___________
Så var det dags att ställa en fråga till Per Hansson med anledning av ett uttalande han gjort:
20140930-FV-Fraga-till-PH-om-affaren-1
Svaret lät inte vänta på sig och Torbjörn Eriksson tog till orda:
20140930-FV-TE-Om-PH-och-affaren
Och även Per Hansson hörde av sig:
20140930-FV-PH-om-affaren
Med samma logik som Per Hansson använder kan man hävda att det skulle gå bra att bo på Nordpolen – det går ju att ta med sig mat dit. Men verkligheten är annorlunda. Hur löser man livsmedelsfrågan på Holmön för gamla, sjuka och handikappade som kan ha svårt att ta sig ända till Sävar för att handla – särskilt under förfallstider? Och när Holmön tidvis är helt isolerat vintertid förutom en och annan helikoptertransport och affärens livsmedelsförråd som nu utgör en buffert inte längre finns – hur tänker man sig då garantera livsmedelstillgången?
Utan affär skulle Holmön avfolkas och denna uppfattning framförs redan av bofasta på ön. Per Hansson och Torbjörn Eriksson försöker på alla sätt ”frikoppla” affärens överlevnad från vindkraft och ser tydligen hellre en vinterstängd affär än vindkraft på Holmön.
20140930-FV-SN-svar-till-PH
Anm) De käcka animationer som klåfingrigt är inlagda ovanför mina inlägg har Friavindar satt dit.
Ur Strategier för Holmöns framtid:
Trots ett bra handelsläge nära hamnen i Byviken är affärens framtid osäker. Affären bärs upp av sommarens ökade försäljning som besökare och fritidsboende bidrar till liksom de offentliga driftbidrag som utgår. På sikt krävs dock ett ökat fast kundunderlag.
Att överhuvudtaget ge luft åt åsikten att det skulle gå att bo på Holmön även om affären var stängd vintertid är omdömeslöst. Hur skulle det t.ex då gå med de planer på vinterturism som ibland framförs och hur skulle man kunna behålla en duktig och kunning affärsföreståndare som friställs vintertid?
Man får hoppas att Umeå Kommun och Länsstyrelsen inte tar fasta på detta och t.ex drar in delar av driftbidraget till affären!
Somliga försöker nu göra detta till ett personangrepp på Per Hansson. Den taktiken känns igen. Men lika självklart som det är positivt att Per Hansson flyttat ut som bofast till Holmön lika självklart är det att vi måste få ha olika syn på hur Holmöns framtid skall säkras. Och när det gäller hur orden fallit i Per Hanssons diskussion om affären står tyvärr uppgift mot uppgift!
___________
Torbjörn Eriksson och Dag Blomqvist om renar
Utan att de själva tycks vara medvetna om det presenteras på Friavindar ett bra skäl till vindkraft på Holmöarna.
20141001-FV-TE-DB-Om-renar
I avsikt att underlätta drift av 1.500-2.500 renar mellan sommar- och vinterbete för Jijnjevaerie sameby med tillstånd för upp till 4.800 renar har MÖD dömt ut en planerad vindkraftsanläggning – se denna länk:
Miljööverdomstolens dom
Veterligen har aldrig någonsin Holmön använts för renskötsel av denna storleksordning utan det handlar om enstaka vilsekomna strörenar. I själva verket lämpar sig Holmön inte alls för renskötsel genom de närmast omöjliga transportmöjligheterna.
Vore det därför inte bra att bygga vindkraft på Holmön för att skona viktiga renbetesområden inåt landet?
__________
Energipolitik
Till sist ett inlägg om energipolitiken där Friavindar tolkar överenskommelsen mellan (S) och (MP) helt felaktigt:
20141001-FV-S-och-MP-om-karnkraft
Jämför detta med vad Nasser Mosley (MP) i Umeå säger:
20141001-MP-Nasser-om-fornybar-framtid
Kärnkraften ska ersättas med sol, vind och annan förnybar energi. Vattenfalls planer på ny kärnkraft avbryts och den gamla kärnkraften får tuffare krav.
Framtiden är förnybar!
_____________
Sven Nordblad

Comments are closed.