Holmötrafiken

Alla inblandade måste arbeta för fungerande transporter till Holmön

En fungerande samfärdsel året runt mellan öarna och det övriga samhället måste erbjudas företag, boende och besökare, skriver Thorbjörn Lindberg.

VK 20230115

För att Holmöns samhälle skall utvecklas efter den potential som finns, måste en fungerande samfärdsel året runt mellan öarna och det övriga svenska samhället erbjudas företag, boende och besökare.

Vikten av att förstå skärgårdens stora dragningskraft är inte allom känt, vissa kommuner satsar kontinuerligt i sin skärgård och belönas med mängder av besökare och nya företag som investerar.

Våra grannländer har till stor del anammat systemet med att som huvudman för trafiken till och från samhällen där samfärdseln sker över vatten utse kommuner eller motsvarande lokala enheter i närområdet. Eftersom det anses vara i allas intressen att lokalt aktiva huvudmän bättre förstår vikten av en fungerande transportservice.

Även i vårt land finns ett antal kommuner där man följer grannländernas upplägg. Som exempel kan nämnas Landskronas, Jönköpings och Örnsköldsviks kommuner. Ett antal andra kommuner har liknande upplägg med lokal förankring.

Beslutsfattare bör anamma samma synsätt som andra samhällen runt hela jorden som investerar i rätt transportsystem i sitt närområde, och inte vänta sig att utomstående, med helt andra värderingar skall lösa ens egna problem.

Välkomnar med öppna armar infrastrukturministerns målsättning, där Västerbottens landshövding, Trafikverket region norr och Umeå kommun tillsammans med lokala förmågor från Holmön skall arbeta fram en långsiktig, året runt fungerande transportservice till Holmöarna.

Arbetet kräver en stor arbetsinsats från alla inblandade, eftersom den lokala påverkan av öppet hav, grov sjö och is gör att den ekonomiska satsningen blir betydande för en året runt fungerande service.

Under årens lopp har massor av goda tips och förslag publicerats och framförts. Men få har blivit använda, så material finns i gömmorna, kanske man skall se i annalerna om man kan ha nytta av tidigare förslag.

Som framgår av ingressen bör Umeå kommun axla ett betydligt större ansvar än vad man gjort tidigare, det gäller inte minst satsningar på Holmön, och på transportmedlet.

Den betydande ekonomiska satsningen som behövs bör ske på nationell basis.

Lycka till!

Thorbjörn Lindberg

Comments are closed.