Om sidan

 
Välkomna till ”Holmöns framtid”
Det blåser på Holmön. Inte bara bokstavligt utan även bildligt. Detta är något som hotar att splittra den samfällighet vi alla känt för ”vår ö” och för varandra. Tonläget har stundom skruvats upp till en sådan nivå att det för många känts obehagligt. Det är något som måste kvävas i sin linda. Vi har haft nog av interna konflikter som hotat att slita Holmön mitt itu.
Åsikterna är många om vilken väg vi måste gå in i framtiden för att Holmön skall fortsätta som en livskraftig ö med färja och en fungerande infrastruktur. För de flesta av oss är det oacceptabelt att Holmön sakta men säkert tappar sin fastboende befolkning för att så småningom bli en sommarö. En förlorad färja, en igenbommad affär som tappat sin funktion som mötespunkt och förlusten av annan infrastruktur skulle vara skadligt för alla men är likväl ett fullt tänkbart scenario som inte ligger långt in i framtiden.
Den här sidan har vi startat för att kunna ge en balanserad information kring olika utvecklingsmöjligheter som finns för Holmön. Vi kommer inte skygga för några ämnen, även om de är kontroversiella. Däremot vill vi inte ha ett öppet kommentarsfält efter de olika inläggen. Det finns bättre sätt att kommunicera en avvikande uppfattning än att lämna öppet för snabba och ibland elaka anonyma inlägg. Vi kan ha olika åsikter kring etablering av vindkraft, kompensationsåtgärder och färjan. Men vi måste respektera varandra. Är det något av det som presenteras här som du inte kan förlika dig med eller är stark motståndare till varför inte kontakta oss direkt för en öppen men vänlig diskussion. Vi kan och får ha olika åsikter, men i grund och botten har vi ett gemensamt:
Holmöns bästa för våra ögon.
Vilka är vi som står bakom sidan?
Medverkande (bokstavsordning)
– Göran Burén, boende på Holmön, markägare
– Kurt Edlund, boende på Holmön, markägare
– Walter Holmberg, boende på Holmön, markägare
– Inge Holmgren, fritidsboende på Holmön, markägare
– Lars Janzén, fritidsboende på Holmön, ordförande för Holmöns samfällighetsförening, markägare
– Bengt Krisandersson, fritidsboende på Holmön, markägare
– Carina Krisandersson Åkerström, fritidsboende på Holmön
– Thorbjörn Lindberg, boende på Holmön, Ordförande i Holmöns Infrasturuktur grupp, markägare
– Sven Nordblad, fritidsboende på Holmön, markägare
– Olle Nygren, boende på Holmön, markägare och arbetspendlare
– Björn Olsen, fritidsboende på Holmön, Grundare och stationschef för Stora Fjäderäggs fågelstation mellan 1984 och 1997
– Bo-Gunnar Pettersson, boende på Holmön, under 7 år föreståndare för Holmöns Lanthandel
– Elise Tegström, boende på Holmön, markägare
Välkommen att kontakta oss på epost holmon.info@gmail.com