WWF Earth Hour 2015

WWF_Earth_Hour_2015
Läs mer om WWF Earth Hour
WWF arbetar bland annat för förnybar energi. Läs denna intressanta broschyr med titeln Busting the myths about renewable energy som avslöjar några av myterna kring t.ex vindkraft.

Comments are closed.