Tack

Vi i Sven Nordblads familj vill framföra ett stort tack till Holmöns samfällighetsförening och andra med Holmöanknytning för all vänlighet som uttryckts i samband med hans bortgång och begravning. Svens engagemang i Holmöns historia och framtid var verkligen stort!

Svens minnessida hos Fonus

Gunilla

Comments are closed.